Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě b2b.baby-centrum.cz, jehož provozovatelem je : 

BABY CENTRUM s.r.o. 
IČ: 28826418 
DIČ: CZ 28826418

Právnická osoba zapsaná u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29907 dne 8.12.2011, dále jen prodávající. Více viz. kontakty. 

Sídlo firmy : 
BABY CENTRUM s.r.o
Bratranců Veverkových 1200
53002 Pardubice
Zelené Předměstí

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. 

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy, zaslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. 

V ceně zboží uvedené v internetovém obchodě není uvedeno balné a dopravné – balné a dopravné bude přičteno! Při objednávkách nad 3000Kč bez DPH je poštovné a balné zdarma.

EXPEDICE OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Není-li v popise objednávaného zboží uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 8 pracovních dnů od potvrzení objednávky. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, z důvodu nezávislého na vůli prodávajícího. Tyto případy budou řešeny individuální dohodou.

Na již zlevněné položky se další slevy a akční nabídky nevztahují.

Zásilky po ČR jsou odesílány na dobírku, dopravní firmou PPL, s.r.o. . Cena zaslání po ČR je 99,-Kč. Při objednávce nad Kč 3000,- bez DPH včetně je dopravné ZDARMA! 

Zboží zasíláme i na Slovensko (dopravní firmou PPL, s.r.o.) – při objednávce do 170€ je balné a poštovné 9€, při objednávce nad Kč 170€ včetně je poštovné a balné zdarma.

Zákazník má také možnost si objednané zboží vyzvednout v našem kamenném obchodě na výše uvedené adrese. Jiné způsoby dodání zboží lze dohodnout jen telefonicky.

REKLAMACE

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Doporučujeme kupujícímu zboží při jeho převzetí prohlédnout a bez zbytečného odkladu zkontrolovat tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady oznámí kupující bez zbytečného odkladu prodávajícímu. 

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. 

Reklamace může být zamítnuta v případě, že se jedná o tyto vady : 

  • vady vzniklé běžným používáním 
  • nesprávným použitím výrobku tj. v nesouladu s návodem
  • nesprávným skladováním 

Doporučený postup při reklamaci: 

  • informujte nás o reklamaci např. telefonicky, e-mailem, či písemně. 
  • zboží zašlete (ne na dobírku) na naši adresu 
  • do zásilky uveďte důvod reklamace, popis závady, navrhovaný způsob řešení, vaši adresu, tel. kontakt ( není podmínkou) 
  • kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě nebo číslo faktury či prodejního dokladu 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. 

Adresa a kontakty pro reklamace jsou shodné s adresou a kontakty uvedenými na těchto internetových stránkách. 

V případě poškození zásilky přepravcem je vhodné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se tak rozhodne, je vhodné zaslat zboží na adresu viz. kontakty. Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz bude posuzováno individuálně s ohledem na stav vráceného zboží, a to k vzájemné spokojenosti.

Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů navrátí prodávající kupujícímu částku poníženou o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Zboží zaslané prodávajícímu na dobírku nelze bez předchozí dohody akceptovat.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT KUPUJÍCÍHO

Osobní údaje kupujícího, které jsou součástí objednávky nebo registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. 
Prodávající tyto údaje zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky, a to pouze v nutném rozsahu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.

Obrázky jsou pouze informativního charakteru, některé fotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí být součástí dodávky!!